Provozní řád

 
1.  Provozní doba: Pracovní dny  7:00–17:00
                                Příchod dětí 7:00–8:30 (nebo podle potřeby rodičů)
 
2.  Školička je určena pro děti od tří let. Mladší děti přijímáme po telefonické dohodě a to jen krátkodobě. V případě, že dítě vážně narušuje výchovu ostatních je možné ze strany školky jeho přijetí ukončit.  
 
3.  Při první návštěvě je nutné vyplnit evidenční list dítěte, kde jsou potřebné údaje o Vašem dítěti, včetně kontaktu, na kterém jste po dobu pobytu dítěte ve školičce k zastižení, případně kontakt na druhého zákonného zástupce. Údaje budou uloženy v naší databázi. Informace jsou chráněny před zneužitím v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
   
4.  Dítě je do školičky převzato proti podpisu a předáno zpět opět proti podpisu osoby, která dítě přivedla. V případě, že dítě bude vyzvedávat osoba jiná, je nutné nahlásit tuto změnu předem. Doprovod dítěte musí být starší než 18 let.
 
5.  V zájmu ostatních dětí je možné dítě přijmout jen v dobrém zdravotním stavu. Alergie či jiná omezení vyplňte  pečlivě do evidenčního listu při přijmu dítěte.
 
6.  Po dobu pobytu ve školičce přebírají její pracovníci za dítě odpovědnost. V případě drobného zranění nebo úrazu je poskytnuta veškerá potřebná pomoc a jsou okamžitě kontaktováni rodiče. Všechny, i drobné úrazy jsou zaznamenány do knihy pro to určené.
7.  Vzhledem k tomu, že výchova dětí probíhá jak uvnitř objektu, tak venku, musí rodiče dítě vybavit vhodným oblečením pro obě činnosti. 
 
8.  Děti mají zajištěn pitný režim (voda, čaj, ovocné a mléčné nápoje). Dle potřeby jsou dětem k dispozici papírové kapesníčky, vlhčené ubrousky a plenky. 
 
9. Vybavení školičky je zajištěno tak, aby hračky, pomůcky a všechno ostatní vybavení odpovídalo požadavkům na bezpečné a vhodné použití pro děti.
 
10.  V prostorách školičky je prováděn každodenní úklid tak, aby bylo pro Vaše děti zajištěno hygienické a příjemné prostředí.
 
11. V případě jakýchkoliv stížností a doporučení se obracejte na vedení "Školičky Gapík".
.
 

Kontakt

Pavlína Bártová - jednatelka společnosti GaPa

vedení studia "Školičky Gapík"

telefon: +420 721 043 083
 
Jana Vejnárková - vychovatelka
telefon: +420 607 754 996
 
 
 
GaPa proVas
U Pošty 822, Kostelec nad Labem
 
IČO: 28421019
DIČ: CZ28421019