Provozní řád

 
 1. Provozní doba: Pracovní dny  7:00–17:0
  Příchod dětí 7:00–8:30 (nebo podle potřeby rodičů)
 1. Školička je určena pro děti do 5 let. Přijímáme děti mladší 3 let. V případě ale, že dítě vážně narušuje výchovu ostatních je možné ze strany školky jeho přijetí ukončit.  
 2. Při první návštěvě je nutné vyplnit evidenční list dítěte, kde jsou potřebné údaje o Vašem dítěti, včetně kontaktu, na kterém jste po dobu pobytu dítěte ve školičce k zastižení, případně kontakt na druhého zákonného zástupce. Údaje budou uloženy v naší databázi. A nejdéle do roka po odchodu skartovány. Informace jsou chráněny před zneužitím v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
 1. Dítě je do školičky převzato proti podpisu a předáno zpět opět proti podpisu osoby, která dítě přivedla. V případě, že dítě bude vyzvedávat osoba jiná, je nutné nahlásit tuto změnu předem. Doprovod dítěte musí být starší než 18 let.
 1. V zájmu ostatních dětí je možné dítě přijmout jen v dobrém zdravotním stavu. Alergie či jiná omezení vyplňte pečlivě do evidenčního listu, při přijmu dítěte.
 1. Po dobu pobytu ve školičce přebírají její pracovníci za dítě odpovědnost. V případě drobného zranění nebo úrazu je poskytnuta veškerá potřebná pomoc a jsou okamžitě kontaktováni rodiče. Všechny, i drobné úrazy jsou zaznamenány do knihy pro to určené.
 1. Vzhledem k tomu, že výchova dětí probíhá jak uvnitř objektu, tak venku, musí rodiče dítě vybavit vhodným oblečením pro obě činnosti.
 1. Děti, které jsou ve školičce celý den, mají zajištěno pestré stravování. Dle potřeby jsou dětem k dispozici papírové kapesníčky, vlhčené ubrousky a plenky. 
 1. Vybavení školičky je zajištěno tak, aby hračky, pomůcky a všechno ostatní vybavení odpovídalo požadavkům na bezpečné a vhodné použití pro děti.
 1. V prostorách školičky je prováděn každodenní úklid tak, aby bylo pro Vaše děti zajištěno hygienické a příjemné prostředí. V souladu s požadavky zákona č. 258/2001 Sb. a vyhláškou 410/2005 Sb.
 1. Denně se vytírají všechny podlahy, otírá se nábytek okenní parapety, rukojeti splachovadel, kryty topných těles a kliky. Vynáší se odpadky, vyčistí se koberec vysavačem. Za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem (SAVO,DOMESTOS)se umyjí umývadla, záchodové mísy a sedátka na záchodech.
 2. Týdně se omývají omyvatelné části stěn na záchodech a dezinfikují se umývárny a záchody. Dezinfekčním prostředkem se setřou podlahy, okenní parapety a nábytek, popř. hřebeny,
 3. 3x ročně se umývají okna, včetně rámů, svítidla a provádí se celkový úklid všech prostor a hraček„školičky Gapík“
 4. Vymalování prostor se provádí 1x za 3 roky
 1. Výměnu a praní prádla zajišťuje ředitelka „školičky Gapík“. Frekvence výměny ložního prádla je 1 krát za 3týdny. Vyprané a vyžehlené prádlo je poté uloženo v prostorách k tomu určených.
 1. Ručníky jsou používány papírové, jednorázové určené k okamžité likvidaci.
 1. Pevné odpadky jsou ukládány do uzavřených nádob, umožňujících snadnou sanitaci, nebo do jednorázových plastových obalů. Obaly z plastů jsou ukládány zvlášť a zneškodňovány dle potřeby odpovídajícím způsobem.
 1. Je zajištěno pravidelné zametání nečistot z chodníku, v zimě odklízení sněhu, posyp solí
 1. Všechny pracovnice byly poučeny o bezpečném uložení čistících a desinfekčních prostředků z dosahu dětí a mimo prostory, kde se děti pohybují.
 1. V případě jakýchkoliv stížností a doporučení se obracejte na vedení "Školičky Gapík".
.
 

Kontakt

Pavlína Bártová - jednatelka společnosti GaPa

vedení studia "Školičky Gapík"

telefon: +420 721 043 083
p.bartovaa@seznam.cz
 
Jana Vejnárková - vychovatelka
telefon: +420 607 754 996
 
 
 
GaPa proVas
U Pošty 822, Kostelec nad Labem
 
IČO: 28421019
DIČ: CZ28421019