Rozvrh dne

      7.00    -      8.45    příchod dětí (hry)
      8.45    -      9.00    cvičení, pohybové hry, tanečky
      9.00    -      9.30    svačina    
      9.30    -    10.30    dopolední činnost dle programu

    10.00    -    11.45    pobyt venku na zahradě nebo procházka
    11.45    -    12.00    hygiena, příprava na oběd
    12.00    -    13.00    oběd, odchod dětí z dopoledního bloku
    13.00    -    14.45    odpočinek při čtení pohádek, relaxační hudbě
    14.45    -    15.15    svačina 
    15.15    -    15.45    odpolední činnost dle programu
    15.45    -    16 30    pobyt venku na zahradě nebo hry ve třídě

 

Rozvrh týdne

Pondělí   -    rozumová výchova (všeobecný přehled, matematické představy)

Úterý       -    hudební a taneční výchova (zpěv, tanec, hra na hudební nástroje)

Středa   -     tělesná a pohybová výchova ( hudebně pohybové hry, nářadí, překážková dráha)

Čtvrtek    -     výtvarná výchova ( malování, modelování, lepení, stříhání, práce s různými materiály)

Pátek      -     jazyková výchova (rozvoj řeči, logopedie), opakování

 


Kontakt

Pavlína Bártová - jednatelka společnosti GaPa

vedení studia "Školičky Gapík"

telefon: +420 721 043 083
p.bartovaa@seznam.cz
 
Jana Vejnárková - vychovatelka
telefon: +420 607 754 996
 
 
GaPa proVas
U Pošty 822, Kostelec nad Labem
 
IČO: 28421019
DIČ: CZ28421019